Nordhavnsgården
 

Om FSB

Om FSB

FSB blev stiftet i 1933 af sagfører Rasmus Nielsen

FSB er et privatejet boligselskab, som udlejer almene boliger i Storkøbenhavn.

Boligerne varierer både i størrelse, vedligeholdelse og huslejeniveau, så de tilgodeser mange typer af personer og familier.

Der er 250 ansatte i FSB, hvoraf de 160 personer er ansat ude i de enkelte afdelinger som f.eks. ejendomsinspektør og de resterende 90 personer er ansat på Hovedkontoret på Rådhuspladsen.

Organisationen i FSB ser således ud:


Organisationen i FSB
 


Venteliste
To typer af ventelister eksisterer i FSB:

  • Den eksterne venteliste; for personer, som pt ikke bor i en FSB ejendom
  • En intern venteliste; for personer, som pt. bor i en FSB ejendom

Begge ventelister fungerer som andre boligselskabers venteliste, hvor din anciennitet på listen afhænger af, hvor lang tid du har stået der.

Du kan stå på listen som ”passivt søgende”, selvom du ikke er aktiv boligsøgende i øjeblikket.

Ancienniteten beholder du, men du modtager ikke tilbud om bolig – først, når du melder dig aktiv.

Ønsker du mere information eller at blive skrevet op på listen skal du kontakte FSB udlejning her


Kontakt

Kontakt FSB på en af følgende måder:

  • Telefon: 33 13 21 44

Åbningstiderne er: 
mandag-torsdag: 9.00-16-00
fredag 9.00-14.00

  • Mail: fsb@fsb.dk eller udlejning@fsb.dk
Nordhavnsgården | Østbanegade 153, 2100 København Ø  | Tlf.: 35 42 47 44