Nordhavnsgården
 

Sekundavandsanlæg

Projekt Sekundavandsanlæg i Nordhavnsgården
I starten af 2011 er der etableret et sekundavandsanlæg i Nordhavnsgården, som skal pumpe sekundavand op fra undergrunden til toiletskyl.
 
Anlægget forsyner opgangene i Århusgade 109-113, Herninggade 2-14, og Østbanegade 145-149 med sekundavand i cisternerne.
 
Fordi vandforbruget i Nordhavnsgården er væsentlig højere sammenlignet med en gennemsnitsborgers vandforbrug i København blev projektet om etablering af et sekundavandsanlæg sat i gang.
 
Sekundavandsanlægget skulle være både en miljømæssig og økonomisk gevinst for beboerne i Nordhavnsgården, som slipper for at betale vandafgift af sekundavandet.
 

Problemer med sekundavandet.
I 2011 og 2012 har Nordhavnsgården desværre haft mange tekniske problemer med sekundavandsanlægget, som går i stå i hele tiden og skal genstartes manuelt af inspektøren. Bestyrelsen er meget opmærksom på problemet og har bedt fsb om at finde en løsning hurtigst muligt. Leverandøren af pumpen er inde over sagen. Oplever du, at du ikke har vand i toilettet, så skriv en mail til Jan Sørensen på inspektor@nordhavnsgaarden.dk. Fortæl ham om tidspunktet og varigheden af problemet. Du er nødt til at have en spand vand stående ved dit toilet, som du kan bruge i stedet for træk-og-skyl.

 
Sekundavand
Sekundavand er vand, som ikke har drikkevandskvalitet - typisk regnvand eller grundvand.

På Nordhavnsgårdens matrikel ligger der cirka 10-13 meter under jordoverfalden masser af rent grundvand, som ikke egner sig til drikkevand og derfor kan bruges til sekundavandsanlægget.

Regnvandet fra Nordhavnsgårdens tage kan desværre ikke bruges som sekundavand, da taget indeholder asbest.

Anlæg
Sekundavandsanlægget skal være et supplement til Nordhavnsgårdens eksisterende gråvandsanlæg, som lidt under en trediedel af lejlighederne idag er koblet til. Det er lejlighederne i opgangene i Herninggade 14-24 og i Østbanegade 153-161.
 
De resterende cirka 200 lejligheder er koblet på sekundavandet. Dog er opgang 151 og opgang 153 t.v. ikke på hverken sekundavand eller gråvand, hvilket skyldes børnehaven i stueetagen. Ifølge reglerne skal børneinstitutioner bruge drikkevand i toiletterne.

Med både sekundavands- og gråvandsanlægget kan Nordhavnsgården genbruge vand fra bruser og håndvask i badeværelset (gråvand) eller anvende grundvand (sekundavand) til næsten alle toiletter, så vandforbruget holdes nede.

Boringen til sekundavandsanlægget er placeret ud for Østbanegade 155.

Projektets forløb

2009:

 

  • Prøveboring for at måle vandkvaliteten og pumpekapaciteten – begge er blevet godkendt
  • Københavns Kommune giver Nordhavnsgården en vandindvindingstilladelse.

 

2010:

 

  • Nordhavnsgårdens forslag om sekundvandsanlæg i offentlig høring - herefter godkendt.
  • Projektet i udbud og entreprenør og rådgiver valgt.
2011:
  • Januar-marts: Anlæg etableret.
  • Marts-juni: Afprøvning og justering.
  • Medio 2011: Ibrugtagning.
 

2011-12:

  • Problemer med sekundavandsanlægget. Pumperne går i stå i hele tiden til stor gene for beboerne. Der arbejdes på en løsning.

 

Kontakt bestyrelsen for mere information

----- 

Status: Afsluttet

Nordhavnsgården | Østbanegade 153, 2100 København Ø  | Tlf.: 35 42 47 44