Nordhavnsgården
 

Køkkenrenovering

BEMÆRK! Køkkenrenovering er ikke mulig før en ny pulje er vedtaget på afdelingsmødet d. 2. september 2019.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Som beboer har du mulighed for at få nyt køkken igennem en særlig pulje, som Nordhavnsgården har oprettet til løbende og frivillig udskiftning af køkkener.
Kriterierne for at få et nyt køkken er:

 

  • Prisen kan være max kr. 110.000.
  • Fsb skal godkende køkkenet, inden det sættes op.
  • Det nye køkken skal holde og kunne vedligeholdes i 20 år med skiftende beboere.
Fsb har i 2012 indført nye regler for opsætning af nyt køkken via den kollektive råderet, som har den konsekvens, at man kun kan benytte ét køkkenfirma. Dette køkkenfirma bliver valgt på baggrund af en udbudsrunde. Læs mere herom på fsb's hjemmeside.  Du kan også læse om de nye regler i Nordhavnsgårdens nyhedsbrev fra februar 2012.

Finansiering via kollektiv råderet

Betaling af køkkenet sker gennem “den kollektive råderet”, som betyder, at:

 

 

  • Nordhavnsgården optager et 20-årigt fælles realkreditlån på vegne af de beboere, som har fået nyt køkken.
  • Beboerens lån inkl. renter betales tilbage over hans/hendes husleje hver måned.
  • Tilbagebetaling begynder først, når det nye køkken er helt klar til brug.
  • Flytter en beboer inden lånet er tilbagebetalt, fortsætter den nye lejer med at betale af på det.
Boligsikring kan søges efter gældende regler – læs mere om det her
 
Beboere, som ikke vælger at få nyt køkken, får ikke huslejestigning.

Procedure for puljemidlerne.
Kollektiv råderet skal i følge reglerne foregå i runder/puljer, som beboerne på et afdelingsmøde, hernæst fsb's hovedbestyrelse og tilsidst Københavns Kommune hver gang skal godkende. Når alle godkendelser er givet, kan puljen igangsættes. Når den økonomiske ramme er opbrugt, dog senest 1½ år efter igangsætning af puljen, så skal puljen lukkes, og der skal hjemtages et lån på vegne af de beboere, som har fået nyt køkken ifm. puljen. Beboere med nyt køkken får en huslejeregulering.
 
Historik for nye køkkener i Nordhavnsgården.
 
1. pulje med køkkener blev afsluttet i 2009.
Fra maj  2008 til marts 2009 løb den første runde, hvor det var muligt at få et nyt køkken. 14 lejligheder fik nyt køkken, som varierede både i stil, farve og pris. Huslejestigningen lå i gennemsnit på kr. 700,00.

2. pulje afsluttes 1. september 2011.
Denne pulje havde en økonomisk ramme på 1 mio. kr. Antallet af nye køkkener var 9, men gennemsnitsprisen for de enkelte køkkener og huslejestigningen kendes først, når byggeregnskabet er endeligt afsluttet af Fsb og godkendt af Københavns Kommune.
 
3. pulje igangsættes hurtigst muligt.
På afdelingsmødet den 14. september 2011 godkendte beboerne at 3. pulje iværksættes. Den 3. pulje kommer til at have en økonomisk ramme på 1,7 mio. kr, hvilket muliggør cirka 15 nye køkkener. Alle godkendelser var på plads ultimo 2011, men puljen kan først starte op, når den lovpligtige udbudsrunde er gennemført, cirka omkring 1. maj 2012.
 
Mere information.
Du kan få mere information om køkkenrenovering ved at kontakte Ole Svendsen fra fsb på telefon 33 76 83 87 eller på email os@fsb.dk
 
Baggrund for køkkenrenoveringer.
Køkkenerne i Nordhavnsgården er de originale fra 1934, og vil derfor i mange tilfælde trænge til en renovering, så de bliver tidssvarende.

Derfor besluttede beboerne på afdelingsmødet i maj 2008 og igen i september 2011, at alle beboere i Nordhavnsgården skal have mulighed for at få et nyt køkken i deres lejlighed.

Status: I gang

 

Nordhavnsgården | Østbanegade 153, 2100 København Ø  | Tlf.: 35 42 47 44