Nordhavnsgården
 

Køkkenrenovering

Vil du have nyt køkken?
Her har vi kollektiv råderet. Det betyder, at vi optager et fælles lån til at forbedre køkkener. Så længe der er penge i puljen, kan du forbedre dit køkken. Din del af det fælles lån, betaler du tilbage over huslejen.

Hvor meget må køkkenet koste?
Du må bruge i alt 90.000 kr. på at forbedre dit køkken. Det er med omkostninger til lån og administration på cirka 8.200 kr. Du kan derfor højst bruge 81.800 kr. med moms på selve forbedringerne.
 
Nordhavnsgården betaler fast 13.400 kr. til nye køkkener under den kollektive råderet. Så det lån, du skal betale tilbage, er på 76.600 kr.

Hvor meget stiger huslejen?
Du skal betale cirka 480 kr. om måneden i 15 år for køkkenet, hvis du bruger det fulde beløb. Det er kun en cirkapris. Hvor meget det præcis bliver, afhænger blandt andet af, hvor mange beboere, der bruger ordningen og af renteudviklingen.
 
Det koster altid penge at låne penge. Så du vil ende med at betale mere for køkkenet, fordi du også betaler renter.

Hvordan kommer jeg i gang?
Hvis du vil have et nyt køkken, skal du kontakte Vordingborg Køkkenet i Glostrup. De ved, om der er flere penge til køkkener, og hvor meget du må bruge. De kommer ud til dig og måler op. Derefter tager du ud til dem og ser på forskellige køkkenmodeller, og så laver I sammen et forslag, som Vordingborg Køkkenet sender til dig og til fsb.
 
Vordingborg Køkkenet A/S
Hermods Allé 6
2600 Glostrup
Kontaktperson: Bo Hyrup Olsen
Telefon: 3615 2521 / 4076 8992

Er der noget jeg skal betale før start?
Der kan være noget, du skal betale, før du kan gå i gang. Det kan dreje sig om tre ting:

1. Gammel råderet. Du kan godt bruge den kollektive råderet, selvom du stadig betaler af på et ’råderets-køkken’. Du skal bare betale restgælden, før du går i gang.

2. Forbedringer som afdelingen har betalt. Hvis afdelingen har betalt for væsentlige fornyelser af dit køkken inden for de seneste 15 år, skal du betale for det før start. Det, du skal betale, bliver selvfølgelig nedskrevet i forhold til, hvor gammelt køkkenet er.

3. Noget du har fået ødelagt. Hvis du har fået ødelagt noget – det der hedder mislighold – skal du betale for det, før arbejdet kan gå i gang. Derfor kommer der en fra ejendomskontoret ud og ser på, om der er noget i dit køkken, der er misligholdt.

Hvornår kan jeg gå i gang?
fsb beregner den samlede pris for forbedringen af dit køkken og hvor meget du skal betale i husleje om måneden. Du skal godkende beregningen skriftligt. Når fsb har modtaget den, sender vi den endelige ordre til Vordingborg Køkkenet, som så kontakter dig for at aftale en tidsplan.

Hvor kan jeg spørge om hjælp?
Alle spørgsmål om kollektiv råderet skal du stille til ejendomskontoret.

Omkostninger – hvad er det?
Når du bruger kollektiv råderet, betaler du omkostninger. Det er de udgifter, der er til at oprette lånet i realkreditinstituttet, til stempelafgift til staten og til det arbejde fsb har med sagen. Vi sagsbehandler fx tilbud, tegninger og beskrivelser og vi laver syn, budget, beregning af huslejestigning og et byggeregnskab til hver beboer.

Tilskud fra afdelingen – basiskøkken eller bad
Din boligafdeling betaler et fast beløb til hver råderetssag. Det kalder vi et basiskøkken eller et basisbad alt efter, hvad I har vedtaget. Så en del af det beløb, du kan købe køkken eller bad for, skal du ikke betale tilbage.

Status: I gang

 

Nordhavnsgården | Østbanegade 153, 2100 København Ø  | Tlf.: 35 42 47 44