Nordhavnsgården
 

Kælderrenovering

Projekt Sikkerhedsforanstaltninger

Renovering af kældrene
Fra 2011 til 2017 skal kældrene renoveres i etaper:

 

  • Væggene skal males.
  • Træværket til beboernes kælderrum skal udskiftes med stål/gitter.
  • Alle branddørene (mellemdørene) skal udskiftes for at sikre mod brand.
  • Briklåsesystem indføres.
  • Der indlægges sandsynligvis højtvandslukkere.

 

Der kan ikke ske ændring af antallet af kælderrum, fordi reglerne foreskriver, at hver beboer skal have et kælderrum.
 
I første omgang gennemføres et pilotprojekt i Århusgades kældre, hvor det er mest tiltrængt. I 2010 blev der på det årlige afdelingsmøde uddelegeret kompetence til en beboergruppe til at komme med anbefalinger til konkrete løsninger i Århusgade-kældrene. Beboergruppen, som er en lille sluttet kreds, mødtes flere gange i 2011 samt var på inspirationstur til en anden fsb-afdeling.
 
På grund af oversvømmelse af kældrene både den 14. august 2010 og den 2. juli 2011 og den 6. juli 2011 var det nødvendigt at  udskyde Århusgadeprojektet til 2012. Bestyrelsen ønsker at sikre kældrene mod nye oversvømmelser, før vi renoverer dem.
 
Bestyrelsen vil afvente resultaterne af pilotprojektet, før der igangsættes nye etaper. Nye etaper vil ikke blive igangsat uden at spørge beboerne, hvis det viser sig at blive dyrere end budgetteret.
 
Pt. har beboerne vedtaget, at etaperne, som måtte komme efter Århusgadeprojektet, højst må koste 350.000 kr. per etape.

Status: igang
Nordhavnsgården | Østbanegade 153, 2100 København Ø  | Tlf.: 35 42 47 44