Nordhavnsgården
 

Projekter

Projekter i Nordhavnsgården

Der er altid minimum et projekt i gang i Nordhavnsgården.

Størrelse og budget for projekterne varierer, men fælles for dem alle er fokus på miljøet og forbedring af ejendommen, herunder lejlighederne.

Projekterne drives som udgangspunkt af bestyrelsen i samarbejde med ejendomskontoret og/eller FSB.

Beboerne involveres så vidt muligt i projekterne gennem etablering af en beboergruppe i forbindelse med et nyt projekt. Frivillige til grupperne annonceres ved opslag i opgangene.

Læs mere om gamle, igangværende og fremtidige projekter på de næste par sider – hvert projekt er tildelt en af følgende statusser:

  • Afventende = er endnu ikke igangsat 
  • I gang            = igangsat
  • På hold         = igangsat, men afventer nogle ting for at kunne fortsætte
  • Færdigt         = projektet er færdigt

Nordhavnsgården | Østbanegade 153, 2100 København Ø  | Tlf.: 35 42 47 44