Nordhavnsgården
 

Afdelingsmøde

Afdelingsmøde i Nordhavnsgården

Afholdelse af afdelingsmøde i Nordhavnsgården sker hvert år i september for alle beboerne.

Afdelingsmødet består typisk af:

  • Beretning om, hvad der er sket i Nordhavnsgården det sidste år
  • Behandling af forslag
  • Orientering om regnskab for det forgangne år
  • Fremlæggelse og godkendelse af budget for det næste år
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
Indkaldelse til mødet sker senest  4 uger før afholdelsen, hvorimod forslag fra beboerne samt de fremtidige projekter uddeles senest 1 uge inden mødet.

Ekstraordinære afdelingsmøder kan forekomme ved større sager, som ikke kan vente med at blive fremlagt til næste afdelingsmøde og som typisk kræver beboernes godkendelse.

-----

Læs mere om afdelingsmøderne i afsnittet ”Forretningsorden” i informationsmappen.

Nordhavnsgården | Østbanegade 153, 2100 København Ø  | Tlf.: 35 42 47 44