Nordhavnsgården
 

Løsøre

I Nordhavnsgården kan du sælge eller give dine ejendele til den nye beboer, når du selv flytter. Det hedder at overdrage løsøre.
 
Du skal selv aftale overdragelsen med den nye beboer. Det er ikke fsb, som står for det. Du skal selv skabe kontakt og sørge for, at I begge udfylder en fælles overdragelseserklæring, inden du flytter.
 
 
Ting, du må overdrage
Nordhavnsgården har på det ordinære afdelingsmøde den 23. august 2017 vedtaget, at man kan overdrage følgende ting:
 
Af indvendigt inventar/løsøre kan kun overdrages:
  • Komfur (herunder nedfældet komfur), indbygningsovn og indbygningsmikrobølgeovn, vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine, emhætte, køle/fryseskab samt specialtilpassede og monterede gardiner
Af udvendigt inventar/løsøre kan kun overdrages:
  • Markiser, paraboler og fastmonterede varmelamper.
Regler for overdragelse af løsøre
fsb ́s organisationsbestyrelse har besluttet, at der skal gælde følgende regler i forbindelse med muligheden for overdragelse af inventar og løsøre:
  • Der kan kun overdrages løsøre, hvis ejendomskontoret i forbindelse med fraflytningen kan gennemgå alle dele af lejemålet og gennemføre de nødvendige behandlinger fx af vægge og gulve.
  • Overdragelse kan afslås – eller kan undtagelsesvis tillades på vilkår – hvis ovennævnte betingelser ikke er opfyldt. Tilladelse eller afslag gives af ejendomskontoret.
  • Overdragelse kan endvidere kun ske for inventar/løsøre, der opfylder de almindelige installationskrav, herunder lovlig tilslutning og tilstrækkelig kapacitet, samt efter fsb’s eventuelle anvisninger og krav til forsikringsdækning og under hensyntagen til afdelingens udvendige råderetskatalog, facadedeklarationer, husorden mv.
  • Fraflyttende og indflyttende beboer skal underskrive en erklæring, hvorefter indflyttende beboer påtager sig al ansvar for inventaret/løsøret, herunder fx fejlagtig installation af vaskemaskine og eventuelle følgeskader.
Nordhavnsgården | Østbanegade 153, 2100 København Ø  | Tlf.: 35 42 47 44