Nordhavnsgården
 

Energihandlingsplan

På det ordinære afdelingsmøde i september 2012 er det besluttet at iværksætte en energihandlinsplan for Nordhavnsgården. Resultatat af energihandlingsplanen udarbejdet af Gaihede ligger klar i Juni 2014.
 
 
Med udgangspunkt i energihandlingsplanen og på basis af møder med Gaihede og FSB er det besluttet at fremsætte forslag på et ekstraordinært afdelingsmøde omkring iværksættelse af en facade+vinduesudskiftning.
 
 
På det ekstraordinære afdelingsmøde afholdet d. 27. april 2015 er det besluttet at iværksætte en forundersøgelse af en facade+vinduesudskiftning og mulighed for større altaner. Forundersøgelsen af facade+vinduesrenovering udarbejdet af Novaform ligger klar i Juli 2015.
 
 
På baggrund af forundersøgelsen af facade+vinduesrenovering og i samarbejde med projektleder Johnny Andersen fra FSB fremsætter bestyrelsen tre forslag på det ordinære afdelingsmøde d. 7. sep. 2015.
 
1) Facede+vinduesrenovering, udskiftning af lejlighedsdøre og større altaner.
2) Facede+vinduesrenovering, udskiftning af lejlighedsdøre og franske altaner.
3) Facede+vinduesrenovering, udskiftning af lejlighedsdøre.
 
Afdelingsmødet har besluttet at sende det mest vidtgående forslag 1 til urafstemning.
 
 
Forslag 1 blev nedstemt.
 
På det ekstraordinære afdelingsmøde afholdet d. 2. november 2015 er det besluttet at sende forslag 2 og 3 til urafstemning.
 
 
Forslag 2 blev nedstemt. Forslag 3 blev vedtaget.
 
Status: Afsluttet
Nordhavnsgården | Østbanegade 153, 2100 København Ø  | Tlf.: 35 42 47 44